Verkoop en toewijzing

Op 25 januari zal het project officieel in verkoop gaan en wordt er een evenement georganiseerd waarbij de definitieve verkoopdocumentatie in ontvangst genomen kan worden.

Bij de verkoopdocumentatie ontvangt u ook een inschrijfformulier waarmee u kunt inschrijven om een woning binnen het project te kopen. Inschrijven kan vanaf de start verkoop tot uiterlijk maandag 3 februari 2020, vóór 17.00 uur. Hierna kunt u zich blijven inschrijven voor de overgebleven woningen.

Na de sluitingsdatum zal de toewijzing van de bouwnummers aan de ingeschreven kandidaten plaatsvinden. Uiterlijk 7 februari zullen de mensen aan wie een woning is toegewezen door Ooms Makelaars worden benaderd voor het maken van een kopersgesprek. In dat gesprek ontvangt u vervolgens de contractstukken en zal een afspraak worden gemaakt voor het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst.

Toewijzing

Tot 18 januari 2020 is het mogelijk geweest om te registreren als voorrangskandidaat. Bij de toewijzing hebben kandidaten met een haalbaarheidscertificaat voorrang op kandidaten zonder certificaat. Deze kandidaten hebben zich vooraf reeds laten informeren over hun financiële mogelijkheden en anderzijds weten wij dat de kandidaat de door hem gewenste woning ook kan betalen.

Om zo veel mogelijk kandidaten een kans te bieden een woning in het project te bemachtigen wordt bij de toewijzing gekeken naar de meest optimale toedeling voor het project. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de eerste en tweede voorkeur. Maar het kan zijn dat u niet de woning van uw eerste of tweede voorkeur krijgt toegewezen. Wij raden u daarom ook aan om altijd meerdere voorkeuren op te geven. In een ideale situatie hebben wij exact het aantal inschrijvingen als woningen en hebben al deze mensen een andere eerste keus. De werkelijkheid is uiteraard vaak anders. Als we minder inschrijvers hebben dan het aantal woningen is het vaak relatief gemakkelijk toewijzen, maar als er zich meerdere, in alle opzichten gelijkwaardige, kandidaten aanmelden voor één woning wordt er voor deze woning geloot. Daarbij bepalen wij ook direct wie de eerste en tweede reserve is.